Terms of Use

Használati Feltételek

Közzétéve: 2018. május 25.

A www.hu.skechers.com/hu weboldal (az „Oldal”) a Skechers CEE, Kft., szolgáltatása, amely a Skechers U.S.A., Inc. („Skechers”) kizárólagos tulajdonú leányvállalata. Jelen használati feltételek az Oldalon időről időre megjelenő más feltételekkel együtt (együttesen: „Feltételek”) határozzák meg azokat a feltételeket, amelyek alapján Ön beléphet az Oldalra és használhatja azt.

AZ OLDALRA VALÓ BELÉPÉSSEL ÖN ELFOGADJA EZEN FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL EZEKET A FELTÉTELEKET (MÓDOSÍTÁS NÉLKÜL), ÖN NEM JOGOSULT AZ OLDALRA BELÉPNI VAGY AZ OLDALT EGYÉBKÉNT HASZNÁLNI.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy betöltötte 16. életévét, vagy pedig az Oldalra szülő vagy törvényes képviselő felügyelete mellett lép be.

Amennyiben kérdése van az Oldallal, jelen Feltételekkel kapcsolatban, vagy egyéb más ügyfélszolgálati igénye van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba:

Skechers CEE

Revesz Str. 27.

Budapest

1138, Hungary

 

+ 3615008400

 

E-mail cím: editb@eu.skechers.com

 

Szerzői jog

Az Oldal teljes tartalma együttesen létrehozott műnek minősül, ideértve, de nem kizárólagosan a szövegeket, kép megjelenítéseket vagy kódokat, amely szerzői jogi védelem alatt áll az Egyesült Államok és más országok szerzői jogi jogszabályai alapján, és az a Skechers tulajdona. Az együttesen létrehozott mű magában foglalja azokat a műveket is, amelyekre felhasználási engedéllyel bír a Skechers USA, Inc. II Copyright 2018, MINDEN JOG FENNTARTVA. Kizárólag megrendelés leadása céljából engedélyezett az Oldal egyes részeinek elektronikus lemásolása és/vagy azok kinyomtatása. Megjelenítheti és - konkrét anyagokra vonatkozó kifejezetten meghatározott korlátozásoktól függően - letöltheti és kinyomtathatja az Oldal különböző területeiről származó anyagok részeit, kizárólag a saját, nem kereskedelmi célú használatára, vagy hogy megrendelést adjon le az Oldalon, illetve, hogy Skechers termékeket vásároljon. Az Oldal tartalmának minden egyéb felhasználása, ideértve, de nem kizárólagosan a többszörözést, terjesztést, megjelenítést vagy továbbítást, szigorúan tilos. Ön beleegyezik továbbá, hogy nem módosítja vagy törli az Oldalról letöltött vagy nyomtatott anyagokat, valamint nem használhatja az illusztrációkat, képeket, video- vagy audioszekvenciákat vagy bármely grafikai megjelenítést az azokat kísérő szövegtől külön. A Skechers (és minden azonosított közreműködő) szerzői minőségét az Oldal tartalma vonatkozásában mindig el kell ismerni. Amennyiben az Oldal bármely részét jelen feltéteket megszegve nyomtatja ki, másolja vagy tölti le, azonnal megszűnik az Oldal használatára vonatkozó jogosultsága, és Ön köteles az anyagokról készült, birtokában lévő minden másolatot megsemmisíteni.

Védjegyek/Szellemi tulajdon

A Skechers Oldalon használt valamennyi védjegye, szolgáltatási védjegye és kereskedelmi neve (ideértve, de nem kizárólagosan a Skechers nevet) a Skechers SARL védjegye vagy lajstromozott védjegye. Ezeket tilos használni a Skechers előzetes, írásbeli engedélye nélkül. Az Oldalon szereplő minden egyéb szellemi tulajdon, ideértve, de nem kizárólagosan a benyújtott vagy függőben lévő szabadalmakat is, a Skechers SARL és/vagy licencia-adói kizárólagos tulajdonát képezi.

Linkek

Ahol az Oldal harmadik felek által biztosított más oldalakra vagy forrásokra vonatkozó linkeket tartalmaz, ezen linkek kizárólag tájékoztató jelleggel vannak megadva. Az ilyen linkeket nem lehet a Skechers hivatkozott weboldalakra vagy az ott található információkra vonatkozó jóváhagyásaként értelmezni. A Skechers ezen oldalak tartalmára vagy az ilyen forrásokra nincs befolyása.

Felelősség kizárása

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Skechers az Oldalt kizárólag otthoni vagy magán célú felhasználásra biztosítja. Ön beleegyezik, hogy az Oldalt kereskedelmi vagy üzleti célokra nem fogja használni, és a Skechers nem felel semmilyen veszteségért, üzlet meghiúsulásáért, üzletmenet megszakadásáért vagy üzleti lehetőség elvesztéséért.

A Skechers nem zárja ki vagy korlátozza a felelősséget, ha az jogellenes lenne. Ez magában foglalja a Skechers hanyagságából, csalásából vagy rosszhiszemű megtévesztéséből eredő halálért vagy személyi sérülésért való felelősséget.

Vírusok

 

A Skechers nem garantálja, hogy az Oldal biztonságos és vírusoktól mentes. Ön felel az Oldalra való belépéshez használt információtechnológia beállításáért. Javasolt, hogy használja a saját vírusirtó szoftverét.

Tilos a Weboldal való visszaélés technológiailag ártalmas anyagok tudatos használatával, ideértve a vírusokat, trójaiakat, férgeket és logikai bombákat. Nem próbálhat meg jogosulatlanul hozzáférni az Oldalhoz, a szerverhez, amelyen az Oldal található, vagy bármely más szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz, amely az Oldalhoz kapcsolódik. Tilos az Oldal megtámadása szolgáltatásmegtagadási támadással vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadással.

A megadott információk használata

 

Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Skechers szabadon felhasználjon minden hozzászólást, információt vagy ötletet, amelyet az Oldalra beküldött bármely kommunikáció tartalmaz, értesítés, ellenérték vagy elismerés nélkül, bármilyen célra, ideértve, de nem kizárólagosan, a termékek és szolgáltatások fejlesztését, gyártását és marketingjét, valamint az Oldal vagy más termékek vagy szolgáltatások létrehozását, módosítását vagy fejlesztését. E tartalom vonatkozásában Ön a szükséges mértékig felhasználási engedélyt ad a Skechers részére.

Részvétel megtagadása / Használat korlátozása

 

A Skechers nem fogja és nem tudja áttekinteni az Oldalra belépő felhasználók minden közzétett vagy létrehozott kommunikációját és anyagát, és semmilyen módon nem felel ezen kommunikációk vagy anyagok tartalmáért. Ön tudomásul veszi, hogy a felhasználók által az Oldalon létrehozott tartalom megtekintésének és terjesztésnek lehetőségével, az Oldal az ilyen terjesztés vonatkozásában passzív csatornaként vesz részt és nem vállal semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget semmilyen felhasználók által létrehozott tartalomért vagy tevékenységért az Oldalon. Az oldalunkon mások által kifejtett nézetek nem jelenítik meg a mi nézeteinket vagy értékeinket.

Az Oldalon olyan tartalmat nem tehet közzé vagy terjeszthet másként, amelyet a Skechers saját belátása szerint sértőnek, zaklatónak, fenyegetőnek, rágalmazónak, obszcénnek, mások megszemélyesítésének, csalónak, megtévesztőnek, félrevezetőnek, mások szerzői jogát, védjegyét vagy más szellemi tulajdonjogát megsértőnek, magánéletre vagy nyilvánosságra nézve támadó jellegűnek, vagy a Skechers vagy mások egyéb jogaira nézve jogsértőnek vagy jogellenesnek talál, vagy az egyébként kifogásolható Skechers számára. Kereskedelmi tartalmat nem tölthet fel az Oldalra és azt nem használhatja mások megkeresésére, annak érdekében, hogy tagokat gyűjtsön más kereskedelmi online szolgáltatáshoz vagy egyéb szervezethez. Ön szavatolja, hogy minden ilyen közzététel vagy terjesztés megfelel a fenti standardoknak, amelyekért a Skechers irányában felelősséggel tartozik. Jogi esetekben a Skechers megadhatja az Ön személyazonosságát olyan harmadik félnek, aki azt állítja, hogy az Oldalon közzétett vagy oda feltöltött tartalom megsérti szellemi tulajdonához fűződő jogait, az bizalmas információkat sért vagy becsületsértő jellegű.

Kártalanítás

 

Ön vállalja, hogy kártalanítja, védi és kármentesíti a Skechers-t és annak tisztviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, megbízottjait, engedélyeseit és beszállítóit, minden veszteséggel, kárral és költséggel szemben, ideértve az észszerű mértékű ügyvédi munkadíjat is, amely a jelen Feltételek megszegéséből vagy az internetfiókjával kapcsolatos tevékenységéből ered (ideértve a gondatlan vagy jogsértő magatartást), amelyet Ön vagy az Ön internetfiókját használó és az oldalra belépő más személy tanúsít.

Megszüntetés és a megszüntetése hatálya

 

Ezen feltételek akkortól vonatkoznak Önre, amikor az Oldalra belép. A Skechers fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint megszüntesse vagy korlátozza az Oldal használatát, értesítés nélkül, bármely okból, és az Önnel vagy bármely harmadik féllel szembeni felelősség nélkül. Ezen felül jelen Feltételek vagy azok bármely részét a Skechers törölheti vagy módosíthatja, értesítés nélkül, bármikor, bármely okból. A szerzői jogra, védjegyekre, kizárásra, felelősség korlátozására, kártalanításra és egyéb feltételekre vonatkozó rendelkezések a megszűnést követően is fennmaradnak.

Irányadó jog és jogrendszer

Jelen feltételekre az English jog az irányadó, jogi eljárást ezekkel kapcsolatban az English courts kezdeményezhet.

Az alternatív vitarendezés olyan eljárás, amely során egy független testület mérlegeli a vita tényeit és törekszik annak megoldására, anélkül, hogy amiatt a bírósági utat kellene választani. Az európai online vitarendezési platform elérhető itt. Nem vagyunk kötelesek alternatív vitarendezést alkalmazni és azt jelenleg nem is vesszük igénybe.